• Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
MFP

MFP-AEE/2019 Orvosi Eszköz

MFP-OUF/2019 Óvoda udvar

MFP-KKE/2019 Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására

MFP-Pályázatok

Ivóvíz


Telep-program


Uniós pályázatokEseménynaptár
Június 2024
H K Sz Cs P Szo V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Névnap
Ma 2024. június 14., péntek,, Vazul napja van.
Holnap Jolán és Vid napja lesz.


Tájékoztató 

Szolgáltató váltás

 
 
 
 

 

Pályázati felhívás

Gönc Város Önkormányzata

PÁLYÁZATOT  HIRDET

 

 Rendezvényház A. épület -3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 70. szám alatti, 59,97 m²-es, Húsbolt rendeltetésű nem lakás célú ingatlan bérbeadására.

 Pályázni jogosult minden természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb gazdasági társaság.

 A bérbeadás kezdő időpontja várhatóan: 2021. szeptember 1.

 A bérbeadás maximális tartama: 5 év, amely meghosszabbítható.

 

A helyiség főbb jellemzői :

alapterülete : 59,97 m²

helyiségek: húsbolt, hűtő, raktár 1, raktár 2, ládamosó és tároló, hulladéktároló, öltöző, WC

közművesített: víz, szennyvíz, villany biztosított

 

A helyiséget a bérlő a rendeltetésének megfelelően köteles használni. Az ettől eltérő használat a szerződés azonnali megszűnését vonja maga után.


A  Húsbolt előzetes egyeztetést követően megtekinthető.

 

Jelen pályázat közzétételének napja  :                       2021. augusztus 3.

A pályázat benyújtásának határideje :                       2021. augusztus 17. 16.00 óra

A pályázat bontásának, elbírálásának határideje:      2021. augusztus 24.

 

A helyiség bérleti díja: 80.000,- Ft/hó +ÁFA

A szerződéskötés előfeltétele, hogy a nyertes pályázó egy havi bérleti díjnak megfelelő – azaz  80.000,- Ft -  kauciót befizessen.

A közüzemi díjak fizetése bérlőt terhelik.

A helyiség használatához szükséges berendezési, felszerelési tárgyak biztosítása bérlő feladata.

Bérlő feladata a helyiségek belső, karbantartási munkálatainak szüksége szerinti elvégzése.

Az építmény előtti közterület útpadkáig terjedő területének tisztántartása, karbantartása is bérlő feladata.


A pályázati anyagot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:

 

    a pályázó nevét és címét, telefonos elérhetőségét, a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát,

    nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

— azon egyéb, a pályázó szempontjából fontosnak minősített körülményeket, melyeknek  a szerződés tartalma szempontjából jelentősége van.

Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény vonatkozó rendelkezéseinek

 

A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani. A Pályázatot személyesen le lehet adni a Gönci Közös Önkormányzati Hivatalban- 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71. szám alatt. Postai úton benyújtott pályázat esetén egy belső zárt borítékba kell, hogy kerüljön a pályázat.

 

A pályázatot tartalmazó borítékra a következő szöveget kell ráírni:

 

PÁLYÁZAT

 

Rendezvényház A. épület Húsbolt rendeltetésű nem lakás célú ingatlan bérbeadására.

 

Felbontani TILOS !

 

Pályázó telefonszáma:

 

A postai úton benyújtott pályázatnak is a pályázat beadási határidejéig be kell érkeznie, a határidőn túl beérkező pályázatot felbontás nélkül visszaküldésre kerül.

 

A Képviselő-testület döntéséről a pályázók írásos értesítést kapnak.

 

Ha érvényes pályázat nem érkezik, az önkormányzat új pályázatot ír ki.

 

A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a Ptk., valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései az irányadók.

 

 

Gönc, 2021. augusztus 3.

 

 

                                                                                                         Vinter István sk.

                                                                                                          polgármester              


     
 


 

Tájékoztatás matricás hulladékgyűjtő edényzet azonosítással kapcsolatban

2021. június 1-től, kizárólag a matricával ellátott edényzetek kerülnek ürítésre.

Az azonosító matrica hiányával kapcsolatban a továbbiakban a szállítást végző gyűjtőjárat személyzete jegyzőkönyv kiállításával tájékoztatja az érintett ingatlanhasználót. 

"Tisztítsuk meg az Országot!" projekt I.ütem

Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása

2020.


Támogató: Belügyminisztérium

Támogatott: Gönc Város Önkormányzata

Támogatási összeg: 2 994 101.- Ft

1.1442 hrsz belterület

2.0118 hrsz külterület

3.0103/2 hrsz külterület


 

Tájékoztatás Helyi Iparűzési Adóelőleg Nyilatkozatról

Tisztelt Adózók!

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülű adózók 2021. február 25-ig nyilatkozatot adhatnak be a NAV-on keresztül, melynek megtétele esetén a Htv. szerint bevallott adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetniük.

A fent említett nyilatkozat az ÁNYK-ban 2021. január 25-től elérhető.                                                      Gönci Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósága


 

Posta nyitvatartás változás

Tisztelt Lakosság,

Tájékoztatom, hogy a Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Területi Igazgatóság irányítása alá tartozó Gönc Posta (3895. Gönc, Kossuth út 15) nyitvatartása az alábbiak szerint módusul 2021.január 1-jétől:

H-P : 8:00-12:00,12:30-15:30

Szo-V : Zárva


Tisztelettel:

Torkos László

területi üzemeltetési osztályvezető


 


Kerékpárút Pályázat
Köszöntő

Szívélyes tisztelettel köszöntöm Önt a "magyar nyelv bölcsőjénél" e kicsi, de annál kedvesebb kis abaúji város honlapján Göncön.

Vinter István

Polgármester

Elérhetőségek

Gönc Város Önkormányzata
3895 Gönc, Kossuth u.71.


Tel: 06-46-588-355
Fax: 06-46-588-355
E-mail: polgarmester@gonc.hu