• Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
MFP

MFP-AEE/2019 Orvosi Eszköz

MFP-OUF/2019 Óvoda udvar

MFP-KKE/2019 Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására

MFP-Pályázatok

Ivóvíz


Telep-program


Uniós pályázatokEseménynaptár
Február 2024
H K Sz Cs P Szo V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
Névnap
Ma 2024. február 29., csütörtök,, napja van.
Holnap Albin napja lesz.


"Tisztítsuk meg az Országot!" projekt I.ütem

Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása

2020.


Támogató: Belügyminisztérium

Támogatott: Gönc Város Önkormányzata

Támogatási összeg: 2 994 101.- Ft

1.1442 hrsz belterület

2.0118 hrsz külterület

3.0103/2 hrsz külterület


 

Tájékoztatás Helyi Iparűzési Adóelőleg Nyilatkozatról

Tisztelt Adózók!

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülű adózók 2021. február 25-ig nyilatkozatot adhatnak be a NAV-on keresztül, melynek megtétele esetén a Htv. szerint bevallott adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetniük.

A fent említett nyilatkozat az ÁNYK-ban 2021. január 25-től elérhető.                                                      Gönci Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósága


 

Posta nyitvatartás változás

Tisztelt Lakosság,

Tájékoztatom, hogy a Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Területi Igazgatóság irányítása alá tartozó Gönc Posta (3895. Gönc, Kossuth út 15) nyitvatartása az alábbiak szerint módusul 2021.január 1-jétől:

H-P : 8:00-12:00,12:30-15:30

Szo-V : Zárva


Tisztelettel:

Torkos László

területi üzemeltetési osztályvezető


 

Adventi gyertyagyújtás

4.adventi gyertya meggyújtása:

3.adventi gyertya meggyújtása:

2.adventi gyertya meggyújtása:

1.adventi gyertya meggyújtása:
 

Tájékoztató 

Felhívás

SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁS

 

Gönc Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól a 6/2020. (XI. 18.) rendelete megalkotásával a következőket rendelte el:

 

A tűzifa támogatást az veheti igénybe:

- aki Gönc Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkezik, és életvitelszerűen ott is lakik.

- A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

 

A támogatásra jogosult, aki:

-       aktív korúak ellátására jogosult,

-       időskorúak járadékában részesül,

-       települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesül),

-       ápolási díjban részesül,

-       jövedelemmel nem rendelkezik,

-       rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

-       akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150%-át (42.750,-Ft), egyedül élő esetén 200%-át (57.000,-Ft).

 

Előnyben kell részesíteni azokat a jogosultakat akik:

-                     a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban részesülök közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosultak,

-                     a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

-                      akik a felsorolt feltételek közül, egyidejűleg kettőnél több jogosultsági feltételnek is megfelelnek.

 

Nem jogosult szociális tűzifa támogatásra az a személy, vagy család

-       aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett;

-       életvitelszerűen olyan lakásban lakik, ami tűzifával egyáltalán nem fűthető.

-       Támogatás nem kérhető üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él.

 

A támogatás megállapítására csak kérelem benyújtása alapján kerülhet sor. A kérelmeket a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályán ügyfélfogadási időben, 2020. november 20. napjától - 2020. december 04. napjáig lehet benyújtani. (A jogosultságot igazoló dokumentumokat a kérelemhez csatolni kell!)

 

A kérelmek elbírálására  legkésőbb 2020. december 31. napjáig kerül sor. A tűzifa legkésőbb 2021. február 15-ig kerül kiosztásra a rászorulók részére.  A tűzifa átvételét a jogosult személy, az átvételi elismervény aláírásával igazolja.

 

Gönc, 2020. november 19.

                                        Tisztelettel: 

         

 

                                                                         Vinter István

      polgármester
 

Felhívás 

Forgalmi rend változás

Gönc Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. §. (1) bekezdés a.) pontja szerinti helyi közút kezelőjeként úgy döntött, hogy Mindenszentek és halottak napja alkalmából ideiglenes forgalmi rend változását rendeli el:


2020. október 22. (csütörtök) 16:00 órától –

2020. november 02. (hétfő) 10:00 óráig, 


a Gönc, Szent I. tér 1. sz. (Katolikus Plébánia) -irányából- Gönc, Kinizsi utca 13. sz. közötti útszakaszon (Református Temető) - irányába - az érintett útszakasz egyirányúsításra kerül.
 


Kerékpárút Pályázat
Köszöntő

Szívélyes tisztelettel köszöntöm Önt a "magyar nyelv bölcsőjénél" e kicsi, de annál kedvesebb kis abaúji város honlapján Göncön.

Vinter István

Polgármester

Elérhetőségek

Gönc Város Önkormányzata
3895 Gönc, Kossuth u.71.


Tel: 06-46-588-355
Fax: 06-46-588-355
E-mail: polgarmester@gonc.hu