• Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
MFP

MFP-AEE/2019 Orvosi Eszköz

MFP-OUF/2019 Óvoda udvar

MFP-KKE/2019 Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására

MFP-Pályázatok

Ivóvíz


Telep-program


Uniós pályázatokEseménynaptár
április 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Névnap
Ma 2024. április 22., hétfő,, Csilla és Noémi napja van.
Holnap Béla napja lesz.


Állás

Abaúj-Hegyközi Gyermekjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Körzet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Abaúj-Hegyközi Gyermekjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Körzet
család-és gyermekjóléti központ

1 fő esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3895 Gönc, Petőfi utca 8. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az intézmény család-és gyermekjóléti központ szakmai egységében az esetmenedzser munkakörébe tartozó feladatok, különös tekintettel az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola,

         Esetmenedzseri munkakörben eltöltött. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

         B kategóriás jogosítvány,

         az 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti képesítési előírás

         büntetlen előélet,

         magyar állampolgárság,

         cselekvőképesség,

         jogosítvány és saját autó használata.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         részletes szakmai önéletrajz,

         az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata,

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy lekérését igazoló feladószelvény másolata),

         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

         nyilatkozatot arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. július 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ivánné Takács Tünde nyújt, a 46420380 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Abaúj-Hegyközi Gyermekjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Körzet címére történő megküldésével (3895 Gönc, Petőfi utca 8. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 245-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő esetmenedzser.

         Személyesen: , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3895 Gönc, Petőfi utca 8. . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása: Az álláshely betöltéséről az Abaúj – Hegyközi Gyermekjóléti-és Szociális Alapszolgáltatási Körzet intézményvezetője dönt. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         a helyben szokásos módon - 2022. március 26.

         Gönci Járási Hivatal Foglalkoztatási Főosztály - 2022. március 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


 

Eboltás


 

BMH Ellenőrzés 

Idősotthon Zsujtán