• Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
MFP

MFP-AEE/2019 Orvosi Eszköz

MFP-OUF/2019 Óvoda udvar

MFP-KKE/2019 Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására

MFP-Pályázatok

Ivóvíz


Telep-program


Uniós pályázatokEseménynaptár
Június 2024
H K Sz Cs P Szo V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Névnap
Ma 2024. június 20., csütörtök,, Rafael napja van.
Holnap Alajos és Leila napja lesz.


BM Hirdetmény

Tűzgyújtási tilalom

A konyha kiemelt veszélyforrása az otthonunknak

Tizennégy megyében, ötvenezer hektáron lesz szúnyoggyérítés


 

Hirdetmény Fagyizó 

Forgalomkorlátozás 

Gönci Barack Ünnep
 

Toborzás 

Meghívó 

Pályázati felhívás - Könyvtárvezető


Gönc Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a Kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján pályázatot ír ki a könyvtárvezetői munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony időtartamaHatározatlan idejű munkaviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

 

Vezetői megbízás időtartamaA vezetői megbízás határozott időre, 2022. augusztus 15.- 2027. augusztus 14.-ig szól.

 

A munkavégzés helyeVárosi Könyvtár Gönc, Borsod-Abaúj- Zemplén megye, 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 68. 


Tovább 

Pályázati felhívás

Gönc Város Önkormányzata

PÁLYÁZATOT  HIRDET

  

Rendezvényház A. épület -3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 70. szám alatti, 48,97 m²-es, Cukrászda/Fagyizó rendeltetésű nem lakás célú ingatlan bérbeadására.

 

Pályázni jogosult minden természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb gazdasági társaság.

 

A bérbeadás kezdő időpontja várhatóan: a pályázat eredményes lezárulta és a szerződés megkötését .

 

A bérbeadás maximális tartama: 5 év, amely meghosszabbítható.

 

A helyiség főbb jellemzői :

 

alapterülete : 48,97 m²

 

helyiségek: fagyizó, előkészítő, öltöző + WC, mosdó, alkalmazotti-WC, női WC, férfi WC

 

közművesített: víz, szennyvíz, villany biztosított

 

A helyiséget a bérlő a rendeltetésének megfelelően köteles használni. Az ettől eltérő használat a szerződés azonnali megszűnését vonja maga után.

 

A Cukrászda/Fagyizó előzetes egyeztetést követően megtekinthető.

 

Jelen pályázat közzétételének napja  :                       2022. június 1.

 

A pályázat benyújtásának határideje :                       2022. június 21. 16.00 óra

 

A pályázat bontásának, elbírálásának határideje :     2021. június 27.

 

A helyiség bérleti díja: 75.000,- Ft/hó

 

A szerződéskötés előfeltétele, hogy a nyertes pályázó egy havi bérleti díjnak megfelelő– azaz 75.000,- Ft -  kauciót befizessen.

 

A közüzemi díjak fizetése bérlőt terhelik.

 

A helyiség használatához szükséges berendezési, felszerelési tárgyak biztosítása bérlő feladata.

 

Bérlő feladata a helyiségek belső, karbantartási munkálatainak szüksége szerinti elvégzése.

 

Az építmény előtti közterület útpadkáig terjedő területének tisztántartása, karbantartása is bérlő feladata.

 

 

 

A pályázati anyagot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:

 

    a pályázó nevét és címét, telefonos elérhetőségét, a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát,

    nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

— azon egyéb, a pályázó szempontjából fontosnak minősített körülményeket, melyeknek  a szerződés tartalma szempontjából jelentősége van.

 

Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény vonatkozó rendelkezéseinek

 

A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani. A Pályázatot személyesen le lehet adni a Gönci Közös Önkormányzati Hivatalban- 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71. szám alatt. Postai úton benyújtott pályázat esetén egy belső zárt borítékba kell, hogy kerüljön a pályázat.

 

A pályázatot tartalmazó borítékra a következő szöveget kell ráírni:

 

PÁLYÁZAT

 

Rendezvényház A. épület Cukrászda/Fagyizó rendeltetésű nem lakás célú ingatlan bérbeadására.

 

Felbontani TILOS !

 

Pályázó telefonszáma:

 

A postai úton benyújtott pályázatnak is a pályázat beadási határidejéig be kell érkeznie, a határidőn túl beérkező pályázatot felbontás nélkül visszaküldésre kerül.

 

A Képviselő-testület döntéséről a pályázók írásos értesítést kapnak.

 

Ha érvényes pályázat nem érkezik, az önkormányzat új pályázatot ír ki.

 

A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a Ptk., valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései az irányadók.

 

 

Gönc, 2022. június 1.

 

 

                                                                                                         Vinter István sk. 

                                                                                                            polgármester    


 


Kerékpárút Pályázat
Köszöntő

Szívélyes tisztelettel köszöntöm Önt a "magyar nyelv bölcsőjénél" e kicsi, de annál kedvesebb kis abaúji város honlapján Göncön.

Vinter István

Polgármester

Elérhetőségek

Gönc Város Önkormányzata
3895 Gönc, Kossuth u.71.


Tel: 06-46-588-355
Fax: 06-46-588-355
E-mail: polgarmester@gonc.hu