• Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
MFP

MFP-AEE/2019 Orvosi Eszköz

MFP-OUF/2019 Óvoda udvar

MFP-KKE/2019 Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására

MFP-Pályázatok

Ivóvíz


Telep-program


Uniós pályázatokEseménynaptár
Június 2024
H K Sz Cs P Szo V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Névnap
Ma 2024. június 14., péntek,, Vazul napja van.
Holnap Jolán és Vid napja lesz.


Gondosóra program

Tájékoztatás Gondosóra Programról.

Magyarország kormánya elkötelezett abban, hogy a családokat megerősítse, azzal is, hogy az otthonukban élő idős hozzátartozóik biztonságérzetét növelje.

A Gondosóra, alanyi jogon járó, minden 65 éven felüli állampolgárt megillető, ingyenes jelzőeszköz, melyhez az országban mindenhonnan elérhető diszpécserszolgálat tartozik.
Csuklóra rögzíthető, vagy nyakba akasztható. Igényelni a -  www.gondosora.hu - weboldalon lehetséges, a regisztrációs fülön.

Mire nem használható a jelzőeszköz?
Vészhelyzetben továbbra is a 112-t szükséges hívni, a készülék nem riaszt közvetlenül orvost, hatóságot, nem sürgősségi segélyhívó. Indokolt esetben azonban a Diszpécserközpont ebben segíthet.

Egészségügyi szakellátás, telemedicina, távdiagnosztika vagy specifikus egészségügyi probléma megoldása nem része a programnak.

Fontos, hogy a készüléket rendszeresen töltse fel, és úgy viselje!

A készülék kétirányú kommunikációra képes: jelzést ad és a diszpécsertől hívást fogad. Mindig ott van velünk, viseljük, de felhasználása a mobiltelefontól eltér!
Nem lehet vele kimenő hívásokat kezdeményezni és külső hívásokat fogadni. A kommunikáció kizárólag a Diszpécserközponttal lehetséges a készüléken keresztül!


 

Felhívás 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 GÖNCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében


pénzügyi ügyintéző

munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Pénzügyi és számviteli feladatok ellátása, nyilvántartások és pénztár kezelése

 

Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat

 

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

 

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
 Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Munkaidőkeretben végzett munka

 

Munkavégzés helye:  Gönc

 

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Gönci Közös Önkormányzati Hivatal 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Magyar állampolgárság

  Cselekvőképesség

  Büntetlen előélet

  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

 

Elvárt végzettség/képesítés:

 Középfok, Pénzügy, bank és biztosítás, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi szakképesítés

 

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  1

 

Járművezetői engedély kategória:  „B”

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök:

  Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelő- államháztartási szakon

  Hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

  Szövegszerkesztő (pl. Word) - Haladó szint

  Táblázatkezelő (pl. Excel) - Haladó szint

  Számviteli-pénzügyi – Középszint

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

  Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

  Határidők betartása (egyéb)

  Irodai informatikai rendszerek, alkalmazások használata (ügyintézői)

  Kommunikációs készség (alap)

  Önállóság (alap)

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  erkölcsi bizonyítvány,

  végzettséget/képzettséget igazoló okirat,

  motivációs levél- 87/2019.(IV.23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz.

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.01.27. 00:00

 

A pályázat elbírálásának módja:  Az állás betöltéséről a beérkezett pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján személyes meghallgatásra kerülhet sor.

 

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.01.31. 00:00

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Gönci Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája, Gönc Város honlapja

 

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.02.01.

 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosítószámát: GKÖH/20-1/2023. valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző! 

 

Fogadóóra


 

Közmeghallgatás


 

Felhívás


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Gönc Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendeletével idén is biztosít tűzifát a szociálisan rászoruló családok számára.

 

A tűzifa támogatást az veheti igénybe aki:

-   Gönc Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen ott is lakik.

-   A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra vonatkozóan csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

 

A támogatásra jogosult, aki:

-   aktív korúak ellátására jogosult,

-   időskorúak járadékban részesül,

-   települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban) részesülők,

-   ápolási díjban részesülők,

-   jövedelemmel nem rendelkezők,

-   rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők,

-   akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150 %-át (42.750,-Ft), egyedül élő esetén a 200 %-át (57.000,-Ft).

 

A támogatás odaítélésénél előnyben kell részesíteni azt a jogosultat:

-   aki, vagy akinek a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója aktív korúak ellátására, lakásfenntartási, vagy lakhatási támogatásra jogosult, vagy időskorúak járadékban részesül;

-   aki, illetve akinek a családja halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket/gyermekeket nevel;

 

Nem jogosult szociális tűzifa támogatásra az a személy, vagy család, függetlenül a támogatásra jogosultsági  feltételek teljesülésétől

-   aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett;

-   életvitelszerűen olyan lakásban lakik, ami tűzifával egyáltalán nem fűthető.

 

Tűzifa támogatás megállapítására csak kérelem benyújtása alapján kerülhet sor!

 

A kérelmeket a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szociális Osztályán

 

ügyfélfogadási időben:

Hétfő: 800-1200

Szerda: 800-1200, 1300-1600

Péntek: 800-1200 lehet benyújtani.

 

2022. október 03.  - 2022. október 21. között lehet benyújtani.

(A jogosultságot igazoló dokumentumokat a kérelemhez csatolni kell!)

 

A kérelmek elbírálásáról a Képviselő – testület dönt, legkésőbb 2022. november 11. napjáig.

 

A támogatásból vásárolt tűzifát legkésőbb 2023. február 15-éig kerül kiosztásra a rászorulók részére. A tűzifa átvételét a jogosult személy, az átvételi elismervény aláírásával igazolja.


 

Felhívás

Gönc Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján kiírta 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat folytató és kezdeni kívánó fiatalok számára.


A pályázati kiírások Gönc Város honlapja bal oldalsó menüpontjából:

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023

érhetőek el.


A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. november 03. 

Hirdetmény

Tanévkezdési melléklet
 


Kerékpárút Pályázat
Köszöntő

Szívélyes tisztelettel köszöntöm Önt a "magyar nyelv bölcsőjénél" e kicsi, de annál kedvesebb kis abaúji város honlapján Göncön.

Vinter István

Polgármester

Elérhetőségek

Gönc Város Önkormányzata
3895 Gönc, Kossuth u.71.


Tel: 06-46-588-355
Fax: 06-46-588-355
E-mail: polgarmester@gonc.hu