• Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
MFP

MFP-AEE/2019 Orvosi Eszköz

MFP-OUF/2019 Óvoda udvar

MFP-KKE/2019 Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására

MFP-Pályázatok

Ivóvíz


Telep-program


Uniós pályázatokEseménynaptár
Február 2024
H K Sz Cs P Szo V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
Névnap
Ma 2024. február 29., csütörtök,, napja van.
Holnap Albin napja lesz.


Rendezvények 

Meghívó 

Lehetőségek a haderőben


 

Meghívó 

Meghívó


 

Felhívás


SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁS igénylésére

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Gönc Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendeletével idén is biztosít tűzifát a szociálisan rászoruló családok számára.

 

A tűzifa támogatást az veheti igénybe aki:

-  Gönc Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen ott lakó személyekre.

- A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra vonatkozóan csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

 

A támogatásra jogosult, aki:

-   aktív korúak ellátására jogosult,

-   időskorúak járadékban részesül,

-   települési támogatásra, (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó  rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők),

-   ápolási díjban részesülők,

-   jövedelemmel nem rendelkezők,

-   rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők,

-  akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150 %-át (42.750,-Ft), egyedül élő esetén a 200 %-át (57.000,-Ft).

 

A támogatás odaítélésénél előnyben kell részesíteni azt a jogosultat:

-  aki, vagy akinek a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója aktív korúak ellátására, lakásfenntartási, vagy lakhatási támogatásra jogosult, vagy időskorúak járadékban részesül;

-  aki, illetve akinek a családja halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket/gyermekeket nevel;

-  aki, illetve akinek a családja a 3. § (1) bekezdésben felsorolt feltételek közül egyidejűleg kettőnél több jogosultsági feltételnek is megfelel.

 

Nem jogosult szociális tűzifa támogatásra az a személy, vagy család, függetlenül a támogatásra jogosultsági  feltételek teljesülésétől

-  aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett;

-  életvitelszerűen olyan lakásban lakik, ami tűzifával egyáltalán nem fűthető.

 

Tűzifa támogatás megállapítására csak kérelem benyújtása alapján kerülhet sor!

 

A kérelmeket a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályán

Szarka Krisztina szociális ügyintézőnél

 

ügyfélfogadási időben:

Hétfő: 800-1200

Szerda: 800-1200, 1300-1600

Péntek: 800-1200

 

2019. november 27.  - 2019. december 09. között lehet benyújtani.

(A jogosultságot igazoló dokumentumokat a kérelemhez csatolni kell!)

 

A kérelmek elbírálásáról a Képviselő – testület dönt, legkésőbb 2019. december 31. napjáig.

 

A támogatásból vásárolt tűzifát legkésőbb 2020. február 17-ig osztja ki a polgármester a rászorulók részére. A tűzifa átvételét a jogosult személy, az átvételi elismervény aláírásával igazolja.


 

Meghívó


 

Testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Gönc Város Önkormányzata Képviselő-testületét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben

 

2019. november 25. napján (hétfő) 1500 órai kezdettel

 

rendkívüli képviselő-testületi ülésre hívom össze.

 

Az ülés helye: Gönci Közös Önkormányzati Hivatal II. emeleti Nagytárgyaló (3895 Gönc Kossuth L. u. 71.)

Napirendi pontok:

 

1.Előterjesztés Gönc Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Vinter István polgármester

 

2.Előterjesztés a szociális tűzifa támogatás helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Vinter István polgármester

 

3.Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására

Előterjesztő: Vinter István polgármester

 

4.Előterjesztés a TOP-2.1.1-15-B01-2016-00007 azonosító számú, „Gönci Közösségi tér és Pálinkás terasz” című projekt keretében az oktatási feladatok ellátására vonatkozó beszerzési  eljárásra beérkezett árajánlatok elbírálására

Előterjesztő: Vinter István polgármester

 

5.Előterjesztés a TOP-2.1.1-15-B01-2016-00007 azonosító számú, „Gönci Közösségi tér és Pálinkás terasz” című projekt keretében marketingkommunikációs szolgálatásra és kötelezően előírt nyilvánossági tevékenység feladatainak ellátására beérkezett árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Vinter István polgármester

 

6.Egyebek

 

Tanácskozási joggal meghívottak:

 

1.   Nagy Beáta Dóra jegyző

2.   Krózser Julianna aljegyző

3.   Hanyics Lászlóné pénzügyi osztályvezető

4.   Szabóné Fehér Mária szociális és igazgatási osztályvezető

5.   Vadászi Norbert Nemzetiségi Roma Önkormányzat Gönc elnöke

6.   Tóthné dr. Kotány Beáta járási hivatalvezető 


Kerékpárút Pályázat
Köszöntő

Szívélyes tisztelettel köszöntöm Önt a "magyar nyelv bölcsőjénél" e kicsi, de annál kedvesebb kis abaúji város honlapján Göncön.

Vinter István

Polgármester

Elérhetőségek

Gönc Város Önkormányzata
3895 Gönc, Kossuth u.71.


Tel: 06-46-588-355
Fax: 06-46-588-355
E-mail: polgarmester@gonc.hu