• Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
Telep-program


Uniós pályázatokEseménynaptár
November 2018
H K Sz Cs P Szo V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Névnap
Ma 2018. november 14., szerda,, Aliz napja van.
Holnap Albert és Lipót napja lesz.


Meghívó

MEGHÍVÓ

 

Gönc Város Önkormányzat képviselő-testületét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben

2016. augusztus 4-én (csütörtök) 1300 órai kezdettel

 rendkívüli testületi ülésre hívom össze.

Az ülés helye: Gönci Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme  Gönc, Kossuth L. utca 71.


Napirendi pontok:


1.) Előterjesztés Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) módosításának elfogadására.

Előterjesztő: Sivák János polgármester

2.) Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős­ Egészség Sportpark Program pályázatban való részvételre

Előterjesztő: Sivák János polgármester

3.) Előterjesztés Gönc, Kismező és Vörösmarty utca lakosok kérelmének megtárgyalására

Előterjesztő: Sivák János polgármester

4.) Egyebek

Előterjesztő: Sivák János polgármester
Tanácskozási joggal meghívottak:

1.   Nagy Beáta Dóra jegyző

2.     Krózser Julianna aljegyző

3.     Hanyics Lászlóné pénzügyi osztályvezető

4.     Szabóné Fehér Mária szociális és igazgatási osztályvezető

5.     Tóthné Kotány Beáta járási hivatalvezető

6.  Takács Péter Tamás eu szakértő projektvezető

7.  Barna József települési koordinátor 

Testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Gönc Város Önkormányzat képviselő-testületét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben

2016. május 25-én (szerda) 1400 órai kezdettel

 rendkívüli testületi ülésre hívom össze.

Az ülés helye: Gönci Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme  Gönc, Kossuth L. utca 71.


Napirendi pontok:


1.) Előterjesztés Gönc Város Önkormányzat Hivatal 2015.évi költségvetésének módosítására.

Előterjesztő: Sivák János polgármester

2.) Előterjesztés Gönc Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szó 1/2015.(II.23.) rendelet módosítására

Előterjesztő: Sivák János polgármester

3.) Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Sivák János polgármester

4.) Előterjesztés Gönc Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálatára

Előterjesztő: Sivák János polgármester

5.) Előterjesztés a 2015. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési, valamint éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására

Előterjesztő: Sivák János polgármester

6.) Beszámoló a város közrend és közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő: dr. Antal István rendőr ezredes

7.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi működéséről

Előterjesztő: Ivánné Takács Tünde intézményvezető

8.) Beszámoló a polgármester Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Sivák János polgármester

9.)Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2016. évi bizottsági és polgármesteri döntésekről

Előterjesztő: Sivák János polgármester

10.) Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Krózser Julianna aljegyző

11.) Döntés a nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamáról

Előterjesztő: Sivák János polgármester

12.) Egyebek


Tanácskozási joggal meghívottak:

1.     Krózser Julianna aljegyző

2.     Hanyics Lászlóné pénzügyi osztályvezető

3.     Szabóné Fehér Mária szociális és igazgatási osztályvezető

4.     Tóthné Kotány Beáta járási hivatalvezető

5.  dr.Antal István rendőr ezredes

6.  Ivánné Takács Tünde intézményvezető

7.  Győrffi Dezső könyvizsgáló

8.  Dernei Balázs Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. 

Majális 2016


 

Ajánlás vadászterület határára

Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal

hivatalból ajánlást tesz közzé hirdetményi úton a 658000 kódszámú vadászterület határára, a

2017.03.01-től 2037.02.28-ig tartó üzemtervi ciklusra az alábbiak szerint...


Bővebben


 

Építéshatósági ügyintézői álláspályázat

Gönci Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gönci Közös Önkormányzati Hivatal Építéshatósági Csoport

építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

Bővebben


 

SZJA-bevallás 

Munkalehetőség


 

Hirdetmény

FELHÍVÁS!!!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Gönc Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 2/ 2016.(III.31.) önkormányzati rendeletét az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

A rendelet Gönc város közigazgatási területének belterületi részére terjed ki, 2016. április 01. napjától, valamennyi természetes és jogi személyre és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, gazdasági szervezetre.

Növényi hulladék és avar égetésének szabályai:

- Az avar és a kerti hulladékot elsősorban helyben történő komposztálással vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató általi elszállítással kell hasznosítani

- Az avar és a kerti hulladék kizárólag kivételesen indokolt esetben semmisíthető meg égetéssel.

- Az égetés kizárólag szélcsendes időben, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával, nagykorú személy folyamatos felügyelete mellett, az égethető avar és kerti hulladék száraz állapotában, a környezet, illetve a környezetben élő lakók zavarása nélkül végezhető.

- Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék vagy más segédanyag nem használható.

- A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy arra veszélyt ne jelentsen.

- Az égetést telken belül kell végrehajtani, közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.

- Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.

- A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad és veszély esetén azonnal el kell oltani. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

- Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell a visszamaradt parázs vagy hamu lelocsolásáról és földréteggel való lefedéséről.

- Avar és kerti hulladék nyíltéri égetése március 1. és május 31. valamint szeptember 15. és november 30. közötti időszakban vasárnap és ünnepnapok kivételével 9:00 – 18:00 óra között engedélyezett, más napokon és időpontban az égetés tilos.

- Tilos az égetés párás, ködös, esős, erősen szeles időjárás esetén.

- Központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt a település területén a fent megjelölt időpontban sem végezhető égetés!

Fogalmak meghatározása:

- Növényi és kerti hulladék (továbbiakban: kerti hulladék): metszési hulladék, kaszálék, nyesedék, lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék

- Avar: fáról és cserjéről lehullott lomb, elhalt növényi rész

- Veszélyes hulladék: a műanyag, a gumi, fáradt olaj, vegyszer, festék, gyógyszer, szárazelem, illetve ezek maradékai

- Hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása saját komposztálóban, vagy közszolgáltatás keretében a közszolgáltató általi elszállítás


Gönc Város Önkormányzata

Gönc, 2016. március 31.


 


Köszöntő

Szívélyes tisztelettel köszöntöm Önt a "magyar nyelv bölcsőjénél" e kicsi, de annál kedvesebb kis abaúji város honlapján Göncön.

Felhívás

Egy közös rendezvény megszervezése érdekében várjuk a Göncről elszármazottak jelentkezését az alábbi e-mail címen: kulturalisbizottsag@gonc.hu, vagy a 06-30-552-11-21-es telefonszámon.

Elérhetőségek

Gönc Város Önkormányzata
3895 Gönc, Kossuth u.71.


Tel: 06-46-588-355
Fax: 06-46-588-355
E-mail: polgarmester@gonc.hu