• Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
Ivóvíz


Telep-program


Uniós pályázatokEseménynaptár
Július 2019
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Névnap
Ma 2019. július 19., péntek,, Emília napja van.
Holnap Illés napja lesz.


Testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Gönc Város Önkormányzat képviselő-testületét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben

2017. május 23-án (kedd) 1000 órai kezdettel

 rendkívüli képviselő - testületi ülésre hívom össze.

Az ülés helye: Gönci Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme  Gönc, Kossuth L. utca 71.


Napirendi pontok:


1.) A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság új bizottsági tagjainak ünnepélyes eskütétele

Előterjesztő: Sivák János polgármester

2.) Beszámoló Gönc Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett rendőri intézkedésekről (2016.)

Előterjesztő: Dr. Antal István rendőr ezredes

3.) Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Sivák János polgármester

4.) Előterjesztés a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadására

Előterjesztő: Sivák János polgármester

5.) Előterjesztés Gönc Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtására

Előterjesztő: Sivák János polgármester

6.) Előterjesztés a 2016. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési, valamint éves összefoglaló ellenőri jelentés elfogadása

Előterjesztő: Sivák János polgármester

7.) Előterjesztés Gönc Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Sivák János polgármester

8.) Beszámoló a 2016. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Sivák János polgármester

9.) Beszámoló a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósága által Gönc Város közigazgatási területén 2016. évben végzett munkájáról

Előterjesztő: Sivák János polgármester

10.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi működéséről

Előterjesztő: Sivák János polgármester

11.) Előterjesztés a Gönci Barackvirág Napköziotthonos Óvoda, Bölcsőde és Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának, Bölcsődei Szakmai Programjának és Házirendjének elfogadására

Előterjesztő: Sivák János polgármester

12.) Előterjesztés a Városgazda Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Sivák János polgármester

13.) Javaslat Gönc Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítására

Előterjesztő: Nagy Beáta Dóra jegyző

14.) Előterjesztés a „Polgármesteri Hivatal felújítása – kapcsán építési beruházáshoz szükséges közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadására, ajánlattételi dokumentáció jóváhagyására, közbeszerzési eljárás megindítására

Előterjesztő: Sivák János polgármester

15.) A Barnamezős területek rehabilitációja című pályázati felhívás keretében a "Gönci Közösségi tér és pálinkás terasz" című, TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00007 azonosító számú pályázattal kapcsolatos tervezői egyeztetés

Előterjesztő: Sivák János polgármester

16.) Előterjesztés az Önkormányzat ingatlanát érintő probléma megtárgyalására

Előterjesztő: Sivák János polgármester


17.) Egyebek


Tanácskozási joggal meghívottak:

1. Nagy Beáta Dóra jegyző

2. Krózser Julianna aljegyző

3. Hanyics Lászlóné pénzügyi osztályvezető

4. Szabóné Fehér Mária szociális és igazgatási osztályvezető

5. Tóthné Kotány Beáta járási hivatalvezető

6. Csepely Pál Nemzetiségi Roma Önkormányzat Gönc elnöke

7. RT Archimédész Iroda Bt. (3525 Miskolc, Szeles utca 41.) 

8. Stúdió Kft. (3530 Miskolc, Rákóczi u. 6.) 

9. Dr. Antal István rendőr ezredes 

10. Györffi Dezső könyvvizsgáló

11. Ivánné Takács Tünde Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője

12. Volyákné Toronyi Éva óvodavezető

13. Nyitrai Józsefné adóügyi csoportvezető

14. Menyhértné Csizmár Éva adóügyi ügyintéző

15. Elek Péter Városgazda Kft. ügyvezetője


 

Meghívó


 

Tájékoztató


 

Testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Gönc Város Önkormányzat képviselő-testületét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben

2017. május 9-én (kedd) 1000 órai kezdettel

 rendkívüli képviselő - testületi ülésre hívom össze.

Az ülés helye: Gönci Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme  Gönc, Kossuth L. utca 71.


Napirendi pontok:


1.) Előterjesztés Gönc Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat módosítására

Előterjesztő: Sivák János polgármester

2.) Előterjesztés a Városi Könyvtár könyvtárvezetői állásának meghirdetésére

Előterjesztő: Sivák János polgármester

3.) Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tagok lemondásának tudomásul vétele, új bizottsági tagok választása

Előterjesztő: Sivák János polgármester

4.) A Barnamezős területek rehabilitációja című pályázati felhívás keretében a "Gönci Közösségi tér és pálinkás terasz" című, TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00007 azonosító számú pályázattal kapcsolatos egyeztetés a tervezőkkel

Előterjesztő: Sivák János polgármester

5.) Egyebek


Tanácskozási joggal meghívottak:

1. Nagy Beáta Dóra jegyző

2. Krózser Julianna aljegyző

3. Hanyics Lászlóné pénzügyi osztályvezető

4. Szabóné Fehér Mária szociális és igazgatási osztályvezető

5. Tóthné Kotány Beáta járási hivatalvezető

6. Csepely Pál Nemzetiségi Roma Önkormányzat Gönc elnöke

7. RT Archimédész Iroda Bt. (3525 Miskolc, Szeles utca 41.) 

8. Stúdió Kft. (3530 Miskolc, Rákóczi u. 6.) 


 

Meghívó


 

Közbeszerzési terv 2017

Közbeszerzési terv 2017 letöltése


 

ZHK Tájékoztató

Tisztelt Lakosság,

2017. év májusától a zöldhulladék gyűjtése, a természetes személy fogyasztók részére háztartásonként kiosztott 1 db 120 literes speciális zöldhulladék gyűjtő zsákban történő gyűjtéssel valósul meg.

2017. év 17.hetében kiosztásra kerül minden fogyasztó postaládájában 1 darab 120 literes speciális zöldhulladék gyűjtő zsák amelyben a zöldhulladékokat gyűjthetik.

A Zöldhulladék gyűjtőzsák feliratú, biológiailag lebomló a közszolgáltató által biztosított zsákokban gyűjtött zöldhulladékot szállítják el.

A zsákokba helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb. A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötelgelve helyezhetőek el a zsákok mellett.

Munkatársaink a nem kötegelt ágakat nem szállítják el!

Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban háztartási vagy egyéb nem odavaló anyagot találnak, a zsákokat nem szállítják el. A megtelt zsákokat a lakosság a gyűjtési időpontnak megfelelően kell, hogy kihelyezzék. A gyűjtőjáraton dolgozó munkatárs biztosítja a csere zsákot amelyet a postaládában helyez el.


Göncön a zöldhulladék elszállítása havonta egyszer történik, az adott hónap 2.hetében, csütörtökön.


 

Költészet napja


 


Köszöntő

Szívélyes tisztelettel köszöntöm Önt a "magyar nyelv bölcsőjénél" e kicsi, de annál kedvesebb kis abaúji város honlapján Göncön.

Felhívás

Egy közös rendezvény megszervezése érdekében várjuk a Göncről elszármazottak jelentkezését az alábbi e-mail címen: kulturalisbizottsag@gonc.hu, vagy a 06-30-552-11-21-es telefonszámon.

Elérhetőségek

Gönc Város Önkormányzata
3895 Gönc, Kossuth u.71.


Tel: 06-46-588-355
Fax: 06-46-588-355
E-mail: polgarmester@gonc.hu