• Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
MFP

MFP-AEE/2019 Orvosi Eszköz

MFP-OUF/2019 Óvoda udvar

MFP-KKE/2019 Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására

MFP-KKE/2020 Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés

Ivóvíz


Telep-program


Uniós pályázatokEseménynaptár
április 2021
H K Sz Cs P Szo V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Névnap
Ma 2021. április 13., kedd,, Ida napja van.
Holnap Tibor napja lesz.


Tájékoztatás Helyi Iparűzési Adóelőleg Nyilatkozatról

Tisztelt Adózók!

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülű adózók 2021. február 25-ig nyilatkozatot adhatnak be a NAV-on keresztül, melynek megtétele esetén a Htv. szerint bevallott adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetniük.

A fent említett nyilatkozat az ÁNYK-ban 2021. január 25-től elérhető.                                                      Gönci Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósága


 

Posta nyitvatartás változás

Tisztelt Lakosság,

Tájékoztatom, hogy a Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Területi Igazgatóság irányítása alá tartozó Gönc Posta (3895. Gönc, Kossuth út 15) nyitvatartása az alábbiak szerint módusul 2021.január 1-jétől:

H-P : 8:00-12:00,12:30-15:30

Szo-V : Zárva


Tisztelettel:

Torkos László

területi üzemeltetési osztályvezető


 

Adventi gyertyagyújtás

4.adventi gyertya meggyújtása:

3.adventi gyertya meggyújtása:

2.adventi gyertya meggyújtása:

1.adventi gyertya meggyújtása:
 

Tájékoztató 

Felhívás

SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁS

 

Gönc Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól a 6/2020. (XI. 18.) rendelete megalkotásával a következőket rendelte el:

 

A tűzifa támogatást az veheti igénybe:

- aki Gönc Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkezik, és életvitelszerűen ott is lakik.

- A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

 

A támogatásra jogosult, aki:

-       aktív korúak ellátására jogosult,

-       időskorúak járadékában részesül,

-       települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesül),

-       ápolási díjban részesül,

-       jövedelemmel nem rendelkezik,

-       rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

-       akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150%-át (42.750,-Ft), egyedül élő esetén 200%-át (57.000,-Ft).

 

Előnyben kell részesíteni azokat a jogosultakat akik:

-                     a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban részesülök közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosultak,

-                     a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

-                      akik a felsorolt feltételek közül, egyidejűleg kettőnél több jogosultsági feltételnek is megfelelnek.

 

Nem jogosult szociális tűzifa támogatásra az a személy, vagy család

-       aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett;

-       életvitelszerűen olyan lakásban lakik, ami tűzifával egyáltalán nem fűthető.

-       Támogatás nem kérhető üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él.

 

A támogatás megállapítására csak kérelem benyújtása alapján kerülhet sor. A kérelmeket a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályán ügyfélfogadási időben, 2020. november 20. napjától - 2020. december 04. napjáig lehet benyújtani. (A jogosultságot igazoló dokumentumokat a kérelemhez csatolni kell!)

 

A kérelmek elbírálására  legkésőbb 2020. december 31. napjáig kerül sor. A tűzifa legkésőbb 2021. február 15-ig kerül kiosztásra a rászorulók részére.  A tűzifa átvételét a jogosult személy, az átvételi elismervény aláírásával igazolja.

 

Gönc, 2020. november 19.

                                        Tisztelettel: 

         

 

                                                                         Vinter István

      polgármester
 


Köszöntő

Szívélyes tisztelettel köszöntöm Önt a "magyar nyelv bölcsőjénél" e kicsi, de annál kedvesebb kis abaúji város honlapján Göncön.

Vinter István

Polgármester

Felhívás

Egy közös rendezvény megszervezése érdekében várjuk a Göncről elszármazottak jelentkezését az alábbi e-mail címen: kulturalisbizottsag@gonc.hu, vagy a 06-30-552-11-21-es telefonszámon.

Elérhetőségek

Gönc Város Önkormányzata
3895 Gönc, Kossuth u.71.


Tel: 06-46-588-355
Fax: 06-46-588-355
E-mail: polgarmester@gonc.hu